Sonic Air Systems stosuje się dmuchawy przemysłowe i systemy noży powietrznych, aby zastąpić sprężone powietrze w procesach suszenia i zdmuchiwania. Suszenie sprężonym powietrzem jest ekstremalnie drogie pod względem wykorzystania energii, a często również nieefektywne. Dmuchawy i noże powietrzne Sonic potrzebują jedynie niewielką część energii, która zwykle jest zużywana przez sprężone powietrze do wykonania analogicznej pracy. W wielu przypadkach oszczędność energii dochodzi do 75%. Inwestycja w systemy noży powietrznych Sonic amortyzuje się zwykle w kilka miesięcy lub w czasie jeszcze krótszym.

Sonic Air Systems posiada w swojej ofercie 6 podstawowych modeli dmuchaw wytwarzających od 2,8 do 100 m3/min powietrza przy ciśnieniu do 4,2 kPa (0,28 bara).
Na rynek europejski oferuje silniki napędowe IEC o mocach od 5,5 kW do 37 kW. Oferowane są kompletne systemy zawierające napęd (dmuchawa, silnik, przekładnia), noże powietrzne i osprzęt. Każdy system jest dobierany do indywidualnych zapotrzebowań klienta.

Noże powietrzne Sonic są stosowane w każdej gałęzi przemysłu w celu suszenia, zdmuchiwania, ogrzewania, chłodzenia, kontroli powłoki lub kontroli elektryczności statycznej. Systemy noży powietrznych Sonic są najbardziej energooszczędne i dostępne dla prędkości powietrza do 12 700 m/min.

Przykłady branż stosujących systemy noży powietrznych:

 • Przemysł spożywczy (w tym napojowy)
 • Przemysł oponiarski i gumowy
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł tekstylny
 • Nowe technologie High Tech
 • Sprzęt medyczny
 • Wytwarzanie drutu i przewodów
 • Wytwarzanie materiałów konstrukcyjnych budownictwa cywilnego
 • Obróbka metalu
 • Formowanie i fabrykacja metali
 • Przemysł zbrojeniowy
 • Zastosowania niestandardowe

Opatentowany kształt „łezkowy” noża powietrznego firmy Sonic Air Systems wytwarza niespotykane natężenie i prędkość przepływu powietrza.